81327 - Άντε κουνήσου

Ν. Λυγερός

Άντε κουνήσου
αφού δεν θέλεις
να μείνεις
μόνη.
Βλέπεις
πως είμαι εδώ
και για σένα
άρα τι περιμένεις
για να ζητήσεις
ένα κομμάτι
φωτός
για την ψυχή σου.