81333 - Αν φοβάσαι

Ν. Λυγερός

Αν φοβάσαι
περισσότερο
να πεθάνεις
από το να σε ξεχάσουν
το πιο πιθανό
θα είναι
ότι θα σε ξεχάσουν
πριν καν
πεθάνεις
και δεν θα ξέρουν
ότι έζησες
κάποτε.
Αλλά θα σε θυμάμαι.