81343 - Αν ήξερες

Ν. Λυγερός

Αν ήξερες
ποιος ήταν τότε
ο κώδικας
για το αίμα
θα καταλάβαινες
πόσο μεγάλη
ήταν
η καινοτομία
του Χριστού
όταν τους είπε
να πίνουν
το αίμα του
με τον οίνο.