81380 - Και φτερά

Ν. Λυγερός

Και φτερά
να φορέσει το κορμί μου
πάλι δεν θα έβλεπες
τον άγγελο φύλακα
γιατί κοιτάς
μόνο τις λεπτομέρειες
και χάνεις την ουσία
ενώ λαχταράς
να ζήσεις
ελεύθερη
δεν φαντάζεσαι
ότι η ψυχή σου
είναι ήδη μέσα μου
από τότε
που αποφάσισα
να σε προστατέψω
από τις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
αλλά αν πρέπει
πρώτα
να πεθάνεις
για να το καταλάβεις
θα σε περιμένω
μπροστά
στην πόρτα
του ουρανού
για να σε ξαναφέρω.