81397 - Το λευκό το άλογο

Ν. Λυγερός

Το λευκό το άλογο
μας το έκανε
δώρο
ένας νονός
από τους Ωραιούς
κι αυτό είχε
πάνω
στη ράχη του
αυγά
πασχαλινά
για να χαρούν
οι ψυχές
που θα ακολουθήσουν.