81469 - Ο συντονισμός

Ν. Λυγερός

Ο συντονισμός
είναι απαραίτητος
όταν η αποστολή
αφορά τη Γαλλία,
τη Γερμανία,
την Ελλάδα
και την Κύπρο
και γι’ αυτό
βασιζόμαστε
σε Μαθήτριες
που ξέρουν
να το διαχειρίζονται
με αποτελεσματικότητα
και άνεση.