8159 - Βροχή φύλλων

Ν. Λυγερός

Δεν ξέρω
αν είδες ποτέ
βροχή φύλλων
αλλά αν έβλεπες
εκείνο το κίτρινο
να πέφτει από το γαλάζιο
για ν’ αγγίξει το πράσινο
τώρα θα ήξερες
ότι η ομορφιά
θα σώσει τον κόσμο
δίχως να διαβάσεις
τις χιλιάδες σελίδες
του Φιοδόρ.