81599 - Πώς να φανταστείς

Ν. Λυγερός

Πώς να φανταστείς
τον Χριστό
να αγιογραφεί
την κατάγραφη
εκκλησία
με το είναι του
αν δεν άκουσες
τις συμβουλές
της Διδασκαλίας
που σου προκάλεσαν
ένα νοητικό σοκ
ακόμα
κι αν πίστευες
ότι δεν συγκινείσαι
εύκολα.