81607 - Πόση σπατάλη

Ν. Λυγερός

Πόση σπατάλη
Παναγία μου
είναι
αυτή η κοινωνία
που καθυστερεί
κάθε βήμα σου
στην πορεία
που οδηγεί
στο μονοπάτι
του φωτός
της Ανθρωπότητας
γιατί έχεις
ακόμα
δεσμά.