81619 - Η προστασία

Ν. Λυγερός

Η προστασία
του ευάλωτου
δεν πρέπει
να παράγει
αδικίες
σε άλλους
που δεν ζήτησαν
απολύτως τίποτα
γιατί δεν το αξίζουν
αφού
κάθε φορά
σε προστάτεψαν
από όλες
τις δυσκολίες σου.