81760 - Η βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Η βαρβαρότητα
του κομμουνισμού
είναι αρχικά
δομική
αλλά στη συνέχεια
έγινε δογματική
γιατί ακόμα
κι οι φανατικοί
κατάλαβαν
ότι δεν λειτουργεί
και γι’ αυτό
προσπάθησαν
να καλύψουν
τα λάθη τους
με γενοκτονίες.