81856 - Η ανάδραση

Ν. Λυγερός

Η ανάδραση
είναι πάντα
σημαντική
όταν πρέπει
να κάνεις
δοκιμές
για να βρεις
τη συνέχεια
αλλιώς
είναι μια δοκιμασία
που δεν επιτρέπει
το παραμικρό
λάθος
αλλά ούτε
την εξέλιξη.