81860 - Κάθε κύκλος

Ν. Λυγερός

Κάθε κύκλος
σε έφερνε
πιο βαθιά
στην έννοια
της πολυκυκλικότητας
χωρίς καν
να το αντιληφθείς
ενώ ένιωθες
πιο άμεσα
τη βαθύτητα
του έργου
που ποτέ
δεν σταματούσε
ούτε τη νύχτα.