81861 - Η θεωρία

Ν. Λυγερός

Η θεωρία
των επαναστάσεων
του Kuhn
δείχνει
ότι ένα
κλειστό σύστημα
δεν μπορεί
να εξελιχθεί
λόγω
της δομής του
γιατί
θεωρεί
ότι τίποτα άλλο
δεν είναι σωστό
έτσι ζει
τον αποκλεισμό
του κόσμου.