81867 - Με τα βιβλία

Ν. Λυγερός

Με τα βιβλία
του παρελθόντος
καταλαβαίνεις
και το μέλλον
αλλά
δεν ξέρεις
τι να πεις
όταν
ανακαλύπτεις
βιβλία
του μέλλοντος
που εξηγούν
το παρελθόν
ενώ θεωρούσες
ότι το ήξερες.