81868 - Πάντα διακριτικές

Ν. Λυγερός

Πάντα διακριτικές
σας αρέσει
να παιδεύετε
την ουσία
γιατί ξέρετε
ότι αντέχει
και σας αγαπά
πέρα
του δέοντος
επειδή
είναι
δεδομένη
για τις ψυχές.