81874 - Το διπλό δέντρο

Ν. Λυγερός

Το διπλό δέντρο
αποτελούσε
την απόδειξη
της διακλάδωσης
που είχε
δημιουργήσει
παράλληλους
κόσμους
σε μικρή
απόσταση
γιατί είναι
συμβατοί
στο πλαίσιο
της αρμονίας.