81875 - Το δάσος των κλαδιών

Ν. Λυγερός

Το δάσος των κλαδιών
φαίνεται
όταν κατεβάζεις
το βλέμμα σου
στο επίπεδο
των φυτών
για να δεις
τον μικρόκοσμο
αλλιώς
δεν δίνεις
σημασία
σε μία λεπτομέρεια
ενώ είναι
της ουσίας.