81878 - Το διπλό τραπέζι

Ν. Λυγερός

Το διπλό τραπέζι
επέτρεπε ταυτόχρονα
την απόλαυση
και την άνεση
με αυτήν
την έννοια
έχει στοιχεία
αρμονίας
αλλά βέβαια
δεν είναι
απαραίτητο
για την επιβίωση.