81890 - Για να θυσιαστείς

Ν. Λυγερός

Για να θυσιαστείς
πρέπει
να έχεις
αποφασίσει
να πεθάνεις
με τον άλλον
δηλαδή
μια σύνθεση
του μαζί
που ξεπερνά
κάθε κοντά
της κοινωνίας
αφού είναι
δεσμός
της Ανθρωπότητας.