81900 - Είναι δύσκολο

Ν. Λυγερός

Είναι δύσκολο
να έχεις
την πίστη
της Μαρίας Μαγδαληνής
γιατί είναι
απόλυτη,
πηγαία
και δεν δέχεται
κανέναν συμβιβασμό
έτσι
όταν έχει
έκσταση
δεν πιστεύει πια,
είναι πιστή.