81902 - Οι ψυχές του ιερού

Ν. Λυγερός

Την πρώτη φορά
που είδαν ουσία
πάνω στον πίνακα
δεν το περίμεναν
και τις βρήκε απροετοίμαστες
αλλά θαύμασαν
την τόλμη του για την πράξη
και για την υλοποίηση
χωρίς να ξέρουν
ότι ήταν μόνο η αρχή.
Διότι τα ουσιαστικά έργα
ήταν μετά τον ύμνο της αγάπης.
Είχε ήδη γίνει η υπέρβαση
και τώρα έβλεπαν
με τα μάτια του
την πραγματική έννοια
της βαθιάς αγάπης
διότι με τον ιππότη
δεν ήταν πια ένα όραμα
αλλά μια πραγματικότητα
απτή και ουσιαστική.
Έτσι άρχισε ο νέος κύκλος
που ξεπέρασε
κάθε φαντασία
με τη δύναμη της αγάπης.
Δεν ήταν πια μόνο
μια σχέση
αλλά μια βαθιά
που οδηγούσε στον δεσμό
της αρμονίας.
Αλλά μόνο στο ιερό του κάστρου
συνειδητοποίησαν τη βαθύτητα
της πολυκυκλικότητας.