8192 - Το παράξενο τζάκι

Ν. Λυγερός

Το παράξενο τζάκι
ήταν στο κέντρο
της βιβλιοθήκης.
Δεν είχε αλλάξει
εδώ και αιώνες
και το μάρμαρό του
περίμενε και πάλι
τα νέα ξύλα
για να φωτίσει
τα βιβλία μας.
Θυμάσαι τώρα
αυτό που δεν ζήσαμε
ή ακόμα πιστεύεις
πώς δεν θα γίνει;