81945 - Δεν υπάρχει

Ν. Λυγερός

Δεν υπάρχει
καμιά προσπάθεια
είναι απλώς
δεδομένη
η βαθιά αγάπη
για τις ψυχές
έτσι όσο
και να ενδιαφέρονται
άλλες οντότητες
συνεχίζουμε
την ίδια πορεία
πάνω στο μονοπάτι
του φωτός
αφού είναι
και της τελειότητας.