81971 - Τα χάδια των ψυχών

Ν. Λυγερός

Τα λόγια των ψυχών
ήταν σπάνια.
Προτιμούσαν ν’ ακούν τον Λόγο.
Αλλά τα χάδια τους
ήταν ασταμάτητα
γιατί επουλώναν
όλες τις πληγές του
σαν να έβλεπαν
πόσες φορές
είχε πεθάνει για να ζήσουν
μέσα στους αιώνες
όπως ζούσαν τώρα
ελεύθερες
στο κάστρο του φωτός.
Σ’ αυτό ένιωθε
τη φροντίδα της αγάπης τους
που ήταν τόσο σπάνια.
Χάρη σε αυτές
είχε μάθει το σώμα του
πώς αγαπούσαν
το φως του
γιατί θυμόταν
πώς πρόσεχαν
οι γυναίκες
τον Επιτάφιο
κι αυτό ήταν μια δικαίωση
της Ανάστασης.
Ήταν τα χάδια των ψυχών
που τον έφερναν
πίσω
γιατί ήταν πάντα μαζί τους
αλλά κι αυτές ήταν πάντα
μαζί του
για να ζήσει η τελειότητα.