81976 - Όταν ξεπερνάς

Ν. Λυγερός

Όταν ξεπερνάς
τις δυσκολίες
της παράδοσης
για να μιλήσεις
για καινοτομία
δυσκολεύεσαι
να φανταστείς
ότι τελικά
θα έχεις υποστήριξη
από εκεί
που περίμενες
ότι θα είχες
αγκυλώσεις
αλλά έτσι ζεις
το θαύμα
της αγάπης.