81984 - Ο Σάκης μας

Ν. Λυγερός

Όταν έλεγε
ότι θέλει
να πεθάνει
στο Μουσείο
Καραθεοδωρή
κανείς
δεν τον πίστευε
εκτός από μερικούς
που τον ήξεραν
κι όμως τελικά
τα κατάφερε
ο Σάκης μας
και το έκανε
μετά τα εγκαίνια.
Άξιος.