81988 - Η ονοματοδοσία

Ν. Λυγερός

Είναι πια
επίκαιρο
να υπάρχει
στην Κομοτηνή
οδός Λιπορδέζη
για να θυμούνται
όλοι οι κάτοικοι
κι όχι μόνο
το έργο
που τους άφησε
με το Μουσείο
Καραθεοδωρή
και το πνεύμα
που του χρωστούν.