81989 - Η θέληση

Ν. Λυγερός

Η θέληση
είναι η αρχή
του θελήματος
και γι’ αυτό
όταν σου δίνεται
η ευκαιρία
να είσαι
ελεύθερη
να την αξιοποιείς
στο έπακρον
αφού
έτσι παράγεται
το έργο
της ουσίας.