81996 - Το τεστ του Κάστρου

Ν. Λυγερός

Το τεστ του Κάστρου
είναι απλό
και μπορείς
να το κάνεις
κάθε φορά
που θέλεις
να μάθεις
αν ένα
αντικείμενο
αξίζει
γιατί
τότε
εξετάζεις
αν θα το ήθελε
το Κάστρο.