82009 - Πώς να φανταστείς

Ν. Λυγερός

Πώς να φανταστείς
την επόμενη
αποστολή
αφού δεν ήξερες
ακόμα
το πρόγραμμα
αλλά ήδη
ετοιμαζόσουν
γιατί καταλάβαινες
ότι το πνεύμα του
είχε ενεργοποιηθεί
αφού είχε πει
την πρώτη
προσευχή.