82014 - Το αντίδωρο

Ν. Λυγερός

Το αντίδωρο
δεν είναι
μόνο
ευχαρίστηση
για το δώρο
αλλά κι απόλαυση
ομορφιάς
όταν ξέρεις
πώς να αξιοποιήσεις
την ουσία του
μετά
την απελευθέρωση
του έργου
του φωτός.