82015 - Η αξιοποίηση

Ν. Λυγερός

Η αξιοποίηση
της βαθιάς αγάπης
είναι δώρο
για τη μεταχαρά
αφού
η ύπαρξή της
αποκαλύπτει
την αποδοχή
της προσφοράς
του είναι
η οποία
προκαλεί
την ανάδραση
για τον δεσμό
της αρμονίας.