82017 - Η αλατιέρα

Ν. Λυγερός

Η αλατιέρα
από ξύλο ελιάς
ήρθε να συμπληρώσει
τη συλλογή
του Μουσείου
για να φανεί
κι η τεχνογνωσία
της Κύπρου
με την ποιότητα
της ύλης
και τη φροντίδα
του τόρνου
που λαξεύει
την ιδέα.