82020 - Ακόμα και τα δέντρα

Ν. Λυγερός

Ακόμα και τα δέντρα
συνομιλούν
με τις ουσίες
που εκπέμπουν
για να ζήσουν
μαζί
το δώρο
του Χρόνου
όταν συνοδεύουν
την Ανθρωπότητα
στην εξέλιξή της
με την παραγωγή
του έργου
της ελευθερίας.