82027 - Η μετουσίωση του βιβλίου

Ν. Λυγερός

Όσο ανοιχτό και να ήταν το βιβλίο
ακόμα και γραμμένο
δεν είχε καμία σχέση
με το ουσιαστικό
και αυτό φαινόταν
όταν είχε περάσει από το στάδιο
της μετουσίωσης
όλα ήταν γραμμένα
με το μελάνι της μνήμης
αλλά η διαφορά
που έκανε τη διαφορά
ήταν η ουσία.
Ακολουθούσε το νοητικό σχήμα
του ιερού σκεύους
που χρησιμοποιήθηκε
από τον Σωτήρα.
Δεν ήταν απλώς
ένα Δισκοπότηρο πια.
Άλλωστε ακόμα κι αυτό
ακολουθούσε την έννοια
του θείου σκεύους
που έδωσε
στη συνέχεια
το άγιο Γκραάλ.
Διότι η ουσία
δεν ήταν το σκεύος
αλλά η ουσία.
Με αυτήν την έννοια
το ουσιαστικό βιβλίο
ήταν επί της πράξης
μετουσιασμένο.
Και γι’ αυτό ανήκε
όχι μόνο στα ίχνη του Κάστρου
αλλά και στα ιερά του.