82039 - Η μουσική του σώματος

Ν. Λυγερός

Η μουσική του σώματός του ήταν επική.
Δεν χωρούσε συμβιβασμός.
Ήξερε το πρέπον.
Είχε την ελευθερία στο σπαθί του.
Κι η θέλησή του ήταν αβάσταχτη
έτσι οι ψυχές ζούσαν βιωματικά
το φως του κόσμου
κάθε μέρα
χωρίς να υπάρχει καθημερινότητα
γιατί τα μέρη του
ήταν τόμοι μιας Σάγκα
που διάβαζαν
με τη ζωή τους
έτσι ο έρωτας ήταν μόνο η αρχή
γιατί έβλεπαν τη βαθιά αγάπη
και το ιερό του έργο.
Έτσι έπαιζαν με τη μουσική του σώματος
σαν να ήταν μία ολόκληρη ορχήστρα.
Ήθελαν να απολαύσουν
κάθε μέρος
ακόμα κι αν είχαν προτιμήσεις.
Ταυτόχρονα
του μιλούσαν
για όλα όσα είχαν
στην καρδιά τους
γιατί ο δεσμός
της αρμονίας
το επέτρεπε
γιατί ήταν ο μόνος τρόπος
να αγγίζουν την τελειότητα.
Κανένα εμπόδιο,
κανένα όριο
μόνο βαθιά αγάπη.