82054 - Η άπαιχτη επιλογή

Ν. Λυγερός

Η άπαιχτη επιλογή έδινε τεράστια ελευθερία
γι’ αυτό δεν είχε απαγορευτικά.
Έδινε έμφαση στον παλμό
κι επέτρεπε και την εσωτερική ανύψωση
πριν τη φάση της αποκάλυψης.
Αυτό είχαν παρατηρήσει οι ψυχές
και γι’ αυτό είχαν κάνει αυτό το δώρο
στον ιππότη χωρίς πανοπλία
για να μπορεί να εκφραστεί
ελεύθερα και δημιουργικά.
Ήταν μία νέα μορφή σκέψης
πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική
για να παράγει το έργο της ουσίας.
Αυτή η ιδέα τις χαροποιούσε από πριν
και του το είπαν για να έχει
μεταχαρά ακόμα και πριν
την απόλαυση της μεταχαράς.
Πάντως ήταν ότι ήταν ουσιαστική
κι ότι μπορούσε να συνεχίσει
και πιο βαθιά
την ώρα του σχεδιασμού του μέλλοντος.
Έτσι σε όλη τη διάρκεια
του έργου
οι καρδιές τους περίμεναν γλυκά
την κορύφωση
αλλά πάντα με βραδύτητα
και χωρίς καθυστέρηση
για να είναι συντονισμένες
με την ουσιαστική δράση
της συνέχειας
ακολουθώντας τη συμβουλή
επειδή ήταν του Λόγου
για την αναδίπλωση
της χαράς του πολλαπλού.