82080 - Μουσική δωματίου

Ν. Λυγερός

Στη μουσική δωματίου
όλα ήταν πιο δύσκολα
γιατί κάθε όργανο έχει ένα τεράστιο ρόλο.
Η ορχήστρα είναι πιο εντυπωσιακή
αλλά όχι ανά μονάδα.
Στο κουαρτέτο όλες οι λεπτομέρειες είχαν σημασία
και κάθε όργανο έπρεπε
να προσέχει τις δικές του
αλλά και των άλλων.
Δεν ήταν μόνο ο ρυθμός το θέμα
αλλά κι η αρμονία.
Αυτό έβλεπαν και στις αποστολές.
Σαν να ήταν μουσική δωματίου
σε κάθε μέρος του κόσμου.
Άλλωστε η μουσική είχε ως χαρακτηριστικό
την παγκοσμιότητα.
Η γλώσσα της ήταν κατανοητή στη σκέψη.
Έτσι αυτό που γινόταν στο Κάστρο
μπορούσε να γίνει σε κάθε ήπειρο.
Αυτή ήταν η ιδέα του
κάθε φορά που συνομιλούσαν
διότι ήθελε να υπάρχει συνεννόηση
ακόμα κι όταν δεν έπρεπε
να μιλήσουν
λόγω της φύσης της αποστολής.
Έτσι η μουσική του
ήταν δωματίου του κόσμου.
Αυτό ήθελε το φως.
Κι αυτό γινόταν.
Γι’ αυτό ήταν τόσο αποτελεσματικές οι ψυχές
όταν υπήρχε αποστολή
διότι άκουγαν την συναυλία
όπου και να ήταν
πάνω στη Γη.