82095 - Η ουσία της βαθιάς αγάπης

Ν. Λυγερός

Αν οι άνθρωποι έβλεπαν
τα θαύματα της αγάπης
ήταν γιατί δεν ήξεραν
για τη βαθιά αγάπη
και την αρμονία.
Όταν η αγάπη είναι μόνο να βρεις
αυτόν που σ’ αγαπά,
δεν έχει καμία σχέση
με τη συμβουλή
αγαπάτε αλλήλους
όπως σας αγάπησα
γιατί τότε δεν μας αγάπησε
με αυτόν τον τρόπο.
Στην ουσία
το θαύμα της αγάπης
ήταν απλώς η ουσία
της βαθιάς αγάπης.
Αλλά όταν σιχαίνεσαι την ουσία
πώς να δεις το θαύμα.
Αν δεν σ’ αρέσει
η σάρκα και το αίμα
πώς θα μεταλάβεις.
Αν μπερδεύεις τη φωτιά με το φως
πώς να μην μπερδεύεις τη θρησκεία με την πίστη.
Όταν δεν έχεις ανάγκη το έργο
για να λειτουργήσεις
είναι ότι μπερδεύεις
την εργασία
με τη λειτουργία
και θεωρείς ότι η συνεργασία
είναι συνέργεια.
Γι’ αυτό οι ψυχές λειτουργούσαν
τόσο διαφορετικά
μετά τη μεταμόρφωσή τους.