82114 - Το σπάνιο δώρο

Ν. Λυγερός

Όταν δίνεις αυτό που έχεις,
όσο σημαντικό και να είναι,
όσο ακριβό και να είναι,
είναι κάτι που δεν έπλασες.
Αν όμως το έχεις δημιουργήσει,
αν όμως είναι το είναι σου
τότε είναι σπάνιο δώρο.
Οι περισσότεροι άνθρωποι
δεν δίνουν την απαιτούμενη προσοχή
γιατί δεν βλέπουν την πολύτιμη προσφορά.
Αυτό το δώρο το είχε κάνει στις ψυχές
λόγω βαθιάς αγάπης
λόγω τεράστιας προσφοράς
λόγω βαριάς ομορφιάς
αλλά ακόμα περισσότερο
γιατί ήξερε ότι ήταν θήκες ουσίας.
Αυτή η ιδιότητα ήταν σπάνια
γιατί η επαφή, η σχέση
ή ακόμα κι ο δεσμός
δεν επαρκούσαν.
Το ψυχικό κράμα ήταν απαραίτητο
για να γίνει η μετουσία
και στη συνέχεια
η μεταμόρφωση
της ζωής που γίνεται ψυχή.
Αυτό είχε γίνει
και γι’ αυτό ήξερε
ότι ήταν σημαντικό
να γίνει η αποστολή.
Το είχε καταλάβει
με τον ψυχικό εναγκαλισμό.
Αυτός επέτρεπε
το σπάνιο δώρο.
Αυτό έλεγε η ψυχοϊστορία.