82119 - Μονάδα Χρονοστρατηγικής

Ν. Λυγερός

Ακόμα και μετά το πέρας
της πρώτης μονάδας χρόνου
έπρεπε να υπάρχει προστασία των δεδομένων.
Διότι η βαρβαρότητα συνέχιζε
να χτυπά τη μνημοσύνη.
Ήταν μια μορφή εντροπίας.
Θεωρούσε ότι το τέλος θα δικαιωθεί
κι αυτό θα είχε γίνει
αν δεν είχε επιστρέψει
στα συμβολικά μέρη.
Είχαν ήδη πει ότι δεν υπήρχε λόγος
να κάνουν επετείους.
Το γνώριζε καλά αυτό το σημάδι.
Ήταν το πρώτο σημάδι
όχι μόνο της αδιαφορίας
αλλά και της λήθης.
Όλοι σε αυτόν τον νέο κόσμο
θεωρούσαν ότι δεν είχαν ανάγκη
από κάποια προστασία.
Δεν έβλεπαν τις επιθέσεις
αλλά θεωρούσαν ότι μπορούσαν
να ανταπεξέλθουν.
Ούτε ο πρώτος νέος κόσμος
δεν είχε κάνει ποτέ αυτό το λάθος.
Γιατί από την αρχή
είχε ζήσει την πολεμολογική φάση
κι ήξερε καλά από πολιορκητική.
Όμως σε αυτά τα πράγματα
ήταν εντελώς διαφορετικοί
γιατί ποτέ
δεν είχαν περάσει
από αυτή τη φάση
και δεν υπολόγιζαν ότι θα γίνει ποτέ.
Δεν είχαν καταλάβει ότι το 2001
ήταν μόνο η αρχή της χιλιετίας.