82121 - Πλάγιες επιθέσεις

Ν. Λυγερός

Το πρόβλημα δεν μπορούσε
να αντιμετωπιστεί άμεσα.
Το μέτωπο ήταν απαγορευμένο
αυτό είχαν εντοπίσει οι ψυχές.
Η κοινωνία είχε μάθει
να είναι ουδέτερη σε αυτά τα μέρη
γιατί ποτέ δεν είχε κινδυνέψει
και δεν ήξερε από υβριδικό πόλεμο.
Έτσι θεωρούσε ότι ήταν
αυτόματα προστατευμένη
και ζούσε μέσα σε αυτήν την ψευδαίσθηση.
Δεν καταλάβαινε καν την έννοια της εισβολής
κι ακόμα λιγότερο εκείνη της κατοχής.
Ήταν δύσκολο λοιπόν
να προβλέψουν τη συνέχεια
ειδικά όταν υπήρχαν τόσα άτομα
που προωθούσαν την ειρήνη
αλλά ποτέ την ελευθερία.
Ήξεραν πόσο επικίνδυνη
ήταν η ελευθερία.
Και γι’  αυτό η αντεπίθεση
θα ήταν πλάγια.
Σιγά σιγά έπρεπε να δημιουργηθεί
το ανθεκτικό δίκτυο
για ν’ αντισταθεί αποτελεσματικά
την ώρα της πολιορκίας
όταν αυτή
θα είχε φτάσει στο στάδιο
να μην φοβάται το αποτέλεσμα.
Αυτή ήταν η ουσία της υπόθεσης
αυτή ήταν η νέα αποστολή
σε αυτόν τον άλλο νέο κόσμο
που περίμενε
τη σωτηρία του.