82124 - Κανένας συμβιβασμός

Ν. Λυγερός

Έπρεπε να ξυπνήσει ο λαός
έπρεπε να πονέσει για άλλο λαό
και να καταλάβει
ότι η βαρβαρότητα
δεν σταματά ποτέ μόνη της.
Κάποιος έπρεπε
να τη σταματήσει.
Αλλά αυτός ο κάποιος
δεν έπρεπε απαραίτητα
να είναι ο ίδιος ο λαός
γιατί δεν μπορούσε να αντισταθεί μόνος του
κάποιος άλλος μπορούσε
να τον βοηθήσει
και να του δώσει τη συμβουλή
να σηκωθεί και να περπατήσει.
Αυτό ήθελε να ενεργοποιήσει.
Αφού ο ίδιος ο λαός
δεν έβλεπε πάνω του
τις επιπτώσεις
ενός νέου ψυχρού πολέμου
έπρεπε να δει
εκείνες
ενός παλιού ψυχρού πολέμου
που δεν είχε τελειώσει
οριστικά.
Αυτό ήταν το νοητικό σχήμα
και αυτό θα ήταν το σχέδιο.
Η επέτειος θα βοηθούσε
και τα γεγονότα
θα βοηθούσαν την αιωνόβια μνήμη.
Έπρεπε να μπουν
ακόμα πιο βαθιά στον πυρήνα
του αγώνα.