82127 - Διηπειρωτική υπερστήριξη

Ν. Λυγερός

Όταν είσαι μόνο του χώρου
εξετάζεις μόνο τα χαρακτηριστικά της ξηράς
σκέφτεσαι σε σχέση με τους γείτονες
και προσέχεις τα σύνορά σου
ενώ παραβιάζεις των άλλων
λέγοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας.
Άρα θεωρείς ότι όλα γίνονται εκεί.
Όμως η Γη επιτρέπει τη θαλάσσια σκέψη
που σκέφτεται πέρα των ορίων
βάσει των συμμαχιών
γιατί ξέρει ότι η συνεκτικότητα
δεν είναι μόνο θέμα ξηράς.
Άλλωστε η ιστορία έχει αποδείξει
ότι η διηπειρωτική υπερστήριξη
είναι από τις πιο ισχυρές
γιατί έχει στρατηγικό βάθος
πολύ μεγαλύτερο
ενώ ο εχθρός βλέπει
μόνο τη μακρινή απόσταση
δίχως να υπολογίζει
ότι αυτή αποτελεί και προστασία
για τους συμμάχους
αφού είναι αδύνατο
να τους χτυπήσει κάποιος
ταυτόχρονα.
Όχι μόνο έπρεπε να χάσουν
οι εχθροί της Ανθρωπότητας
αλλά και να κάνουν πίσω
οι επόμενοι
βλέποντας την ήττα
των προηγούμενων.
Αυτό θα άλλαζε και τον άλλο λαό
του άλλου νέου κόσμου.