82152 - Αρμονίας ουσία

Ν. Λυγερός

Την επόμενη ημέρα
πριν την επόμενη ανταπόκριση
είχε μία συνομιλία με τον περίφημο τεχνίτη
για να παράγει το σχέδιο
Αρμονίας Ουσία
για ένα νέο ίχνος για το Κάστρο.
Η χαρά του μεταβιβάστηκε
και προκάλεσε μεταχαρά.
Ήταν αυτός που είχε υλοποιήσει
και τα Φτερά της Πίστης
κι ήξερε ακριβώς τι είχε στο μυαλό του.
Έτσι η συνεννόηση
ήταν αποτελεσματική
από την αρχή.
Θα έκανε το πρωτότυπο
και θα ήταν έτοιμο
μετά την επιστροφή του.
Η επιλογή του χρυσού
ήταν θεμελιακή
και συμφώνησαν.
Έτσι σκέφτηκαν ότι ήταν
η κατάλληλη ώρα για τη συνέχεια
κι οι ψυχές ανέλαβαν
την πρωτοβουλία της πράξης
αφού έπρεπε και το βιβλίο
να αποκτήσει την ουσία του
σαν να ήταν πίνακας
που περίμενε το έργο
για να γίνει κι αυτός
ίχνος του Κάστρου,
έτσι εμφανίστηκε
η ουσία της μεταμόρφωσης
μετά την αγκαλιά της νύχτας
για να υπάρχει η απόδειξη
και να εμπλουτιστεί
η καστρική αλλαγή του μέλλοντος.
Γι’ αυτό και το πινέλο
έπαιξε τον ρόλο του
για να είναι πιο τρυφερό
το δώρο του φωτός
που έσταζε βαθιά αγάπη.