82158 - Η επανεκκίνηση

Ν. Λυγερός

Είχαν κάνει πολλές φορές μακρινές πτήσεις
αλλά πάντα για έναν τριπλό στόχο
ακόμα κι αν ο λόγος ήταν συχνά πολλαπλός.
Δεν ήταν μόνο σαν το τακτικό επίπεδο στο go
όπου έπρεπε θεωρητικά να έχεις δύο λόγους για κάθε κίνηση.
Τα πράγματα ήταν πιο βαθιά
και δεν περίμεναν απλώς
την άδεια ενός πύργου ελέγχου
για να γίνει επανεκκίνηση.
Διότι το Κάστρο του ουρανού ήταν ήδη έτοιμο.
Μετά τα γεγονότα της πανδημίας
η επανεκκίνηση ήταν σημαντική.
Διότι ακόμα κι οι κρίσεις που είχαν εμφανιστεί εκ των υστέρων
δεν ήταν τυχαίες κι είχαν αξιοποιήσει αυτό το κενό.
Έμοιαζε με tabula rasa κι έπρεπε να γίνει
μία αξιολόγηση μέσω της αξιολογίας.
Οι ψυχές είχαν ενωθεί ακόμα περισσότερο
μετά από αυτά τα γεγονότα
γιατί μόνο το δίκτυο είχε αντέξει αυτές τις επιθέσεις.
Και ταυτόχρονα αναδείχθηκε η έννοια του Έθνους
αφού μόνο αυτό είχε επιτρέψει την άμυνα
ενάντια στην πανδημία.
Όμως δεν ήταν ακόμα ένας συγκεκριμένος εχθρός
ενώ τώρα φαινόταν ο δεύτερος Ψυχρός Πόλεμος.