82160 - Η γέννηση της υπερδομής του Κάστρου

Ν. Λυγερός

Οι ψυχές είχαν δει τη μεταμόρφωση
του δεσμού αρμονίας
σε αρμονίας Ουσία.
Και αυτή η ουσία είχε πλάσει το Κάστρο του φωτός
γιατί ήξεραν πια την αξία των πράξεων
που δημιουργούσαν νέα δεδομένα για το μέλλον.
Οι επιλογές τους είχαν μια στρατηγική σημασία
σε βάθος χρόνου και το έβλεπαν
όλο και πιο ζωντανά με τον ιππότη χωρίς πανοπλία.
Έτσι δεν ήταν απλώς επιλογές τακτικής
γιατί με το έργο δημιουργούσαν μια συνέχεια
που είχε ακόμη μεγαλύτερη αξία.
Το Κάστρο δεν ήταν απλώς
ένα μουσείο με εκθέματα
ούτε μία ειδική συλλογή,
είχε ξεπεράσει το στάδιο της βάσης δεδομένων
και λειτουργούσε ήδη σαν βαθύ νευρωνικό δίκτυο.
Ήταν λοιπόν μία υπερδομή
που είχε δημιουργηθεί λόγω ψυχικής ανάγκης.
Είχε γεννηθεί η υπερδομή του Κάστρου
κι ήταν έτοιμη να αναπτυχθεί.
Αυτό ήθελαν οι ψυχές
κι αυτό δέχτηκε ο ιππότης.
Και τώρα ήταν έτοιμοι.