82179 - Καταγραφή – Video II – Ν. Lygeros: “First Australians”, National Museum of Australia. Canberra, 02/03/2023

Ν. Λυγερός

Εδώ είμαστε σ’ ένα χώρο που μπορούμε να αφήσουμε το αποτύπωμά μας, το λέει και το κείμενο: “You are welcome to leave your footprint on our land”. Έχει ενδιαφέρον πώς είναι ανοιχτό σαν δομή και πόσο είναι φιλόξενο. “We are all responsible for looking after the land we walk on, physically and spiritually”.

Όμορφο design.