82180 - Καταγραφή – Video III – Ν. Lygeros: “First Australians”, National Museum of Australia. Canberra, 02/03/2023

Ν. Λυγερός

Αυτό το μουσείο είναι μια απόδειξη όχι μόνο της ύπαρξης των πρώτων Αυστραλών αλλά και του σεβασμού που υπάρχει μετά από όλους αυτούς τους αγώνες για να αποδειχθεί ότι είχαν δίκιο, ότι δικαιώθηκαν κι ότι τώρα το θυμόμαστε κι ανήκει στη συλλογική μνήμη της Αυστραλίας αλλά βέβαια και της Ανθρωπότητας.